Up to Us

Homepagina Quartz Hero Graphic

Ons Verhaal

Er gebeurt en verandert veel in de samenleving. Soms mooi. Soms onbegrijpelijk. Soms ronduit schadelijk. Up to Us gelooft dat als je ziet dat iets mooier, beter of anders kan, je zelf de stap kan zetten om daar een bijdrage aan te leveren. Het is aan jou, aan mij, aan ons… 

Wij noemen onze filosofie het Uptimisme. Vanuit verwondering, nieuwsgierigheid en het vermogen om alle perspectieven te verkennen ontwerpen we samen met alle betrokkenen  ideeën en experimenten die leiden tot duurzame verbeteringen of initiatieven. Zo ontdekken we met de mensen voor wie de oplossingen zijn wat daadwerkelijk een positieve impact op hun leven en leefomgeving heeft.

Veranderen doen we samen. Voor elke vraag ontwerpen we een team met mensen uit de organisatie van onze opdrachtgevers of partners, de mensen waarvoor ze bestaan en ons eigen team. Of dit nou jongeren, wijkbewoners, kinderen, docenten, boeren of dakloze mensen zijn. Voor ons geldt altijd: we werken niet voor mensen maar met mensen. 

Met andere bevlogen professionals en (maatschappelijke) organisaties zou je ons kunnen zien als een R&D-lab van de samenleving. Het leggen van verbindingen tussen domeinen, werkvelden, mensen en ideeën zit in ons DNA.

Principes als gelijkwaardig samenwerken, co-creatie en gedeeld eigenaarschap zetten we dagelijks in. Zo bouwen we samen aan nieuwe werkelijkheden.

Ons werk richt zich meestal op het realiseren van grote, maatschappelijk ambities. Lees hier aan welke ambities we op dit moment werken.

Onze aanpak

Gebaseerd op onze jarenlange ervaring met het ontwerpen en begeleiden van participatieve trajecten en innovatieprocessen en geïnspireerd op verschillende innovatiemethoden, ontwikkelden we de afgelopen jaren onze eigen werkwijze.

De kern van deze werkwijze vormt co-creatie. Over samenwerken met, in plaats van bedenken en uitvoeren voor mensen. Inherent hieraan is dat we aan het begin van een traject simpelweg nog niet weten wat voor de doelgroep belangrijk is. Dat vraagt van alle betrokkenen flexibiliteit, denken in mogelijkheden en om kunnen gaan met onzekerheid. Het kan al spannend genoeg zijn om met elkaar nieuwe dingen te ontwikkelen en uit te proberen. Wij weten dan ook hoe belangrijk het is dat het proces een stevige houvast biedt. Een houvast waarbinnen genoeg ruimte is om met ieders denk-en doekracht tot nieuwe oplossingen te komen, waarbij iedereen eigenaarschap over het proces en de (tussen)resultaten kan ervaren. 

De Uptimistische Aanpak geeft houvast om elke vraag met open vizier te verkennen. Nieuwe oplossingen te ontwerpen, in kleine stappen dingen uit te proberen, te experimenteren. Te reflecteren op de resultaten en wat we onderweg leren en borgen zodat het niet verloren gaat.