Up to Us

Homepagina Quartz Hero Graphic

Landbouw & Voedsel

Wij werken aan de voedseltransitie waarin gezond, duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel voor iedereen toegankelijk is.

Up to Us speelt binnen de voedseltransitie een onafhankelijke en verbindende rol tussen diverse schakels in de keten en maakt verbindingen tussen onderwijs, lokale uitdagingen, landbouw en het bedrijfsleven.

Het samenbrengen van deze partijen doen we zo veel mogelijk op fysieke plekken waar we in een sfeer van onderling vertrouwen, zichtbare en voelbare verandering realiseren. De verandering initiëren wij altijd door het verkennen van de gezamenlijke ambitie, het ontwerpen van de toekomst, het doen van concrete experimenten, het creëren van een lerende en opwaartse beweging die leiden tot volhoudbare oplossingen.

Door het brede overzicht signaleert Up to Us kansen en nemen we een initiërende rol, waarbij we verkennen en actief partijen verbinden. Soms vanuit een opdracht, soms door zelf te ondernemen.

Op dit moment realiseren we op twee plekken in Noord-Nederland een Voedsel Innovatie Hub en ontwikkelen we verschillende leertrajecten voor partijen in of werkend met de voedselketen.

Meer weten? Neem contact op met Mathijs Nieuhaus via mathijs@uptous.nl of op 06 4807 8563.