Up to Us

Gezond opgroeien

Wij werken aan een samenleving waarin elke jongere de kans krijgt gezond en positief op te groeien.

Opgroeien in de wereld van nu is complex genoeg. Uitvinden wie jij daar in die wereld bent, bij wie je wil horen, bij wie juist niet. Het is allemaal niet eenvoudig. Er zijn plannen, dromen en zorgen over de toekomst. Er is muziek, eenzaamheid, woningnood, (gender)identiteit, klimaatcrisis. Er zijn drugs en verleidingen, verwachtingen, idealen. Er is hoop, ambitie, ziekte, verdriet, er is….zo veel! Zie daar je eigen weg maar eens in te vinden.  Om te ontdekken wie ze zijn en om hun plek te vinden in de wereld hebben jongeren springplanken en vangnetten nodig.

We delen de visie van denkers en wetenschappers als Micha de Winter en Machteld Huber, die van mening zijn dat we vanuit hoop, optimisme en aandacht voor het positieve naar de samenleving en mensen zouden moeten kijken. Omdat dat veel meer oplevert dan ons blindstaren op de problemen. Dat vraagt om een heel andere kijk op opgroeien en hoe we jongeren daar als samenleving in kunnen ondersteunen. Wij geloven in een kijk waarbij we  van problematiserend naar gerichtheid op groei en van individueel naar sociaal bewegen. Daar horen plekken en omgevingen bij waar jongeren makkelijk terecht kunnen met alle vragen en ideeën.

Jimmy’s

Deze ambitie realiseren we via ons concept Jimmy’s: een bruisende plek voor en vooral met jongeren, waar je terecht kan met al je vragen, maar net zo goed met al je ideeën en talenten. Waar je zoveel mogelijk ondersteund wordt in je zoektocht in het leven door andere jongeren. Een talentenbroedplaats, peer-support community en als het nodig is een makkelijke stap naar hulp.

Op dit moment zijn er 7 Jimmy’s in diverse gemeenten. We werken met diverse partners aan landelijke dekking in de komende vijf jaar.

Meer weten? Neem contact op met Marloes Dekker via marloes@uptous.nl of op 06 5103 4998.