Up to Us

Homepagina Quartz Hero Graphic

Sociale vraagstukken: Grijp probleemjongeren bij hun lurven

Laat je vooral niet afschrikken door de ietwat ongenuanceerde titel van dit stuk! Het artikel ‘Grijp probleemjongeren bij hun lurven’ beschrijft hoe de uitvoering van het complexe systeem van regeltjes, indicaties en procedures voor veel jeugd bestempeld als ‘probleemjongere’ eigenlijk averechts werkt. 

In ons boek las je al over de keerzijde van diagnoses en de probleemgerichte oriëntatie van de samenleving. Het sociale vraagstuk ‘Grijp probleemjongeren bij hun lurven’ is een passende afspiegeling van dit probleem in de praktijk. Daarom vertellen we je graag meer over dit voorbeeld. 

Het artikel gebruikt een voorbeeld van Rotterdamse jongeren bij de interventie genaamd De Nieuwe Kans. Ondanks de beste bedoelingen, liggen uitval en recidive op de loer en verdwijnen relatief veel jongeren weer uit beeld van instanties zodra de interventie is ‘afgerond’. Floor Bevaart, auteur van het artikel en coördinator bij De Nieuwe Kans strijdt voor meer maatwerk en het niet direct loslaten van jongeren zodra de interventie is afgelopen. 

Om de re-integratie te bevorderen dient verder te worden gekeken dan de stempels en problemen. Natuurlijk is het belangrijk dat problemen worden aangepakt, maar een focus op het individu en talentontwikkeling biedt meer perspectief voor duurzame re-integratie. Floor kaart daarnaast ook aan dat maatwerk niet alleen beter is voor de jongere zelf, maar het tevens een hoop overheidsgeld bespaart. Kortom: het zou voor alle partijen beter zijn.

Het artikel van Floor heeft dan wel een beetje een ruwe titel, maar vergis je niet! Ze werpt een kritische blik op het huidige systeem en de gebreken ervan. Daarnaast beschrijft ze dus ook wat er nodig is om interventies te verbeteren. Wil je het volledige artikel lezen? Lees dan hier verder: https://www.socialevraagstukken.nl/grijp-probleemjongeren-bij-hun-lurven/
En als je meer wilt weten over De Nieuwe Kans, kijk dan eens op hun website: https://www.denieuwekans.org/