Up to Us

Homepagina Quartz Hero Graphic

Persoonsgerichte benadering – Carl Rogers

Als Amerikaanse psycholoog staat Carl Rogers bekend als een van de grondleggers van de humanistische psychologie (de andere grote naam hierin is Abraham Maslow). Maar dat is niet het enige wat Carl tot een grote naam maakte in de wereld van de psychologie. Carl richtte zich op de houding van de behandelaar en hoe diegene de cliënt benadert in de omgeving. Voor Carl waren er een aantal punten met betrekking tot die houding die belangrijk waren voor het therapeutische proces. Uiteindelijk vormen deze punten zijn cliëntgerichte- of persoonsgerichte therapie, ook wel bekend als Rogeriaanse therapie. 

De speerpunten van de persoonsgerichte benadering zijn een goede afspiegeling van de houding die de facilitators bij Jimmy’s aannemen. Deze speerpunten zijn onder andere dat de jongere centraal staat en de facilitator actief luistert. Hierbij is het belangrijk dat de facilitator de jongere ondersteunt om zelf tot een oplossing te komen. Daarnaast zijn bij deze benadering onvoorwaardelijke acceptatie, echtheid en empathie van groot belang. 

Wil je meer weten over de persoonsgerichte benadering? We hebben een video voor je die er dieper op ingaat en een aantal technieken ervoor beschrijft. Bekijk ‘m hier: https://study.com/academy/lesson/client-centered-therapy-by-rogers-techniques-definition-quiz.html