Up to Us

Homepagina Quartz Hero Graphic

Anders Kijken – het Boek

Bekijk hier de online reis

‘You meet people for a reason, a season or a lifetime’, luidt het gezegde. Fanny Koerts en Marloes Dekker ontmoetten elkaar duidelijk for a reason (en wie weet ook for a lifetime; ze zijn al een aardig eind op weg). De ontmoeting vond plaats in 2009. Ze ontdekten dat ze dezelfde kijk op (werken met) jongeren hadden. Dat ze allebei wilden focussen op de talenten en kansen van jongeren, en niet alleen op hun moeilijkheden.

Samen baanden ze zich een weg door de complexe wereld van de jeugdhulpverlening en kwamen erachter dat het systeem vooral gericht was op het oplossen van problemen en nauwelijks op het voorkomen ervan. Ze besloten om de jongeren zelf te raadplegen. Waar hadden zij behoefte aan? Uit de gesprekken werd duidelijk: er moest een plek komen, een fysieke omgeving waar jongeren zich veilig voelen, waar ideeën en talenten voedingsbodem vinden en projecten van de grond kunnen komen. Een plek die gerund wordt door vrijwilligers, zelf ook jongeren, maar waar ook altijd een professional aanwezig is en gerichte hulp binnen handbereik.
Die plek werd Jimmy’s. 

Jimmy’s bestaat inmiddels tien jaar. Een decennium waarin Marloes en Fanny hun overtuigingen hebben getoetst aan de praktijk, waarin ze vele successen hebben geboekt maar ook door stroperige bureaucratie hebben moeten waden, en tot de conclusie zijn gekomen dat de maatschappij anders zou moeten kijken naar jongeren en hoe ze (vooruit) te helpen zijn.
Tien jaar Jimmy’s heeft laten zien dat het een heel goed idee is om jongeren veel meer te betrekken bij de dingen die over hen gaan. En om, zonder hun problemen uit het oog te verliezen, de blik vooral te richten op waar ze goed in zijn. Om jongeren te empoweren; door ze serieus te nemen, te vertrouwen en te laten ervaren dat ze zelf een positieve impact kunnen hebben op hun leven. 

Anders Kijken naar jongeren gaat over Jimmy’s en de ideeën erachter. Aan de hand van persoonlijke verhalen van betrokken biedt het een inspirerende kijk op hoe de aandacht en zorg voor jongeren anders kan: leuker, inclusiever en positiever.