Up to Us

Jongerenparticipatie

Wij geloven dat beleid dat raakt aan het leven van jongeren, altijd gemaakt moet worden met jongeren.

Jongeren zijn de toekomst. Wij geloven dat de bijdrage van jongeren van cruciaal belang is voor het maken van beleid en het nemen van beslissingen die gaan over hun toekomst en de toekomst van Nederland als geheel. Jongeren willen en kunnen bijdragen aan alle thema’s die hun toekomst raken; we hoeven alleen maar de passende manieren in te zetten om hun ervaringen, meningen en ideeën te verbinden aan de beleidsthema’s en beleidsmakers die gaan over hun toekomst.

Onze missie: Er wordt  in Nederland geen beleid meer gemaakt over jongeren, zonder jongeren.

Over tien jaar is het ondenkbaar dat bij het maken van beleid of het nemen van beslissingen die raken aan het leven of de toekomst van jongeren, jongeren zelf niet actief en intensief zijn betrokken. Elk ministerie, elke gemeente en elke grote maatschappelijke organisatie heeft jongerenparticipatie structureel ingebed. En wij helpen ze daarbij.

Hoe doen we dat?

Door aanwezig te zijn op plekken waar jongeren zijn en op – bij hen aansluitende manieren – verhalen, signalen, ervaringen, ideeën, input en oplossingen op te halen die van waarde zijn voor het maken van beleid. Daarmee helpen we overheden en organisaties om jongeren structureel een plek te geven in beleid, strategie, projecten en beslissingen.

Meer weten? Neem contact op met Fanny Koerts via fanny@uptous.nl of op 06 2826 8079.