Up to Us

Homepagina Quartz Hero Graphic

Psychosociaal moratorium – Erik Erikson

Als psycholoog was Erik Erikson voornamelijk gericht op de psychoanalytische stroming, die we vooral kennen van de bekende Sigmund Freud. Waar Freud de focus op seksualiteit legde in de ontwikkeling van kinderen, hechtte Erikson meer waarde aan de sociale omgeving van het kind. Hieruit ontwikkelde Erikson een aantal opeenvolgende ontwikkelingsstadia van kinderen en adolescenten. In ieder stadium wordt gekenmerkt door een integratie van tegenstellingen.

In het ontwikkelingsstadium van de adolescentie staat de integratie centraal van enerzijds identiteit en anderzijds rolverwarring. Tijdens de opbouw van de identiteit in de adolescentie doorlopen mensen een psychologisch proces dat Erikson het psychosociaal moratorium noemt. Bepalend voor het psychosociale moratorium is de tijd die een persoon nodig heeft om al onderzoekend en proberend zijn/haar/hun identiteit als individu te ontwikkelen. De ervaringen die iemand opdoet in deze tijd van uitgestelde verantwoordelijkheid, losbreken en experimenteren dragen bij aan het construeren van die identiteit. 

Een aspect van het psychosociaal moratorium dat vooral van belang is bij ons in Jimmy’s is dat er niet direct consequenties gebonden zijn aan dat experimenteren en ontdekken. Oftewel: dat we jongeren fysiek en mentaal de ruimte geven om hun identiteit te ontwikkelen. Dit betekent natuurlijk niet dat zomaar alles kan en mag in Jimmy’s. Er zijn uiteraard enkele basisregels, zoals niet het pand in brand steken en respectvol met elkaar om gaan, maar verder proberen we de ruimte zo vrij mogelijk te houden en geen restricties te leggen op hun ontwikkelingsstadium.

Naast de adolescentie met daarbij het psychosociale moratorium, heeft Erikson dus ook andere ontwikkelingsstadia beschreven. Oké, dat klinkt misschien niet heel verrassend aangezien we doorgaans niet als adolescenten worden geboren. Wat wij vooral erg interessant vinden zijn ook de ‘conflicten’ en tegenstrijdigheden die ieder stadium kenmerken. Deze bieden immers goede handvatten om te kijken hoe we daarop kunnen inspelen om de ontwikkeling optimaal te laten verlopen. Wil je meer weten over de ontwikkelingsstadia van Erik Erikson? Lees hier verder: https://nl.yestherapyhelps.com/the-theory-of-psychosocial-development-by-erik-erikson-10319 Mocht je geen zin hebben om te lezen, dan staat er op diezelfde pagina ook een video waarin ze de ontwikkelstadia in minder dan 6 minuten duidelijk beschrijven.