Up to Us

Homepagina Quartz Hero Graphic

Participatieladder – Roger Hart

Bij samenwerkingen tussen jongeren en andere partijen kan de mate waarin jongeren invloed hebben verschillen. Het is belangrijk dat betrokken partijen de jongeren een actieve rol laten vervullen in het proces, om het principe ‘voor en door jongeren’ te laten gelden. De participatieladder van Roger bestaat uit 8 treden. Hierbij is het streven dat de jongeren op de ladder op een gelijke trede staan met de andere betrokken partij(en).

Daarnaast is niet elke jongere is hetzelfde. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de ene jongere van nature eerder neigt naar een adviserende rol en de ander direct naar het nemen van beslissingen. Alleen al door hier bewust van te zijn kun je zorgen voor een gezonde samenwerking en het waarborgen van balans.

Een beknopte versie van Roger’s werk is amper te geven. Roger Hart is een kinderrechtenwetenschapper en hoogleraar psychologie en geografie. In de loop der jaren heeft hij samenwerkingen in meerdere landen gedaan die gericht zijn op de participatie van kinderen en jeugd. Met organisaties als UNICEF en Save the Children Alliance heeft hij hierover een aantal boeken geschreven.

Check deze link voor meer informatie over Roger’s participatieladder met daarbij gelijk een aantal voorbeelden van hoe het in de praktijk wordt toegepast in Nederland: https://www.nji.nl/sterke-basis-voor-de-jeugd/jeugdparticipatie-bevorderen