Up to Us

Homepagina Quartz Hero Graphic

Hoe worden jongeren wie ze zijn? – Winny Ang

In dit artikel beschrijft kinder- en jeugdpsychiater Winny Ang het complexe proces van identiteitsontwikkeling bij jongeren. Winny benadrukt hoe ingewikkeld het is, vooral voor jongeren met een migratieachtergrond, en dat sociale professionals hier bewust van moeten zijn. 

Het artikel maakt onderscheid tussen persoonlijke en sociale identiteit. Persoonlijke identiteit gaat om de manier waarop iemand zich identificeert door persoonlijke eigenschappen. De sociale identiteit focust op de interactie met anderen en het belang om tot een groep te behoren. Het behoren tot groepen geeft mensen een betekenisvolle plaats in de wereld.

Door middel van een vrije ruimte als Jimmy’s proberen wij een zo neutraal en open mogelijke plek te creëren waarin jongeren de mogelijkheid hebben om hun persoonlijke en sociale identiteit te ontwikkelen. Door ze de ruimte te geven om eigen ideeën of projecten op te richten (in plaats van aan vooropgezette planning) werken ze aan hun persoonlijke identiteit middels het ontdekken van wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Dit draagt ook weer bij aan de ontwikkeling van sociale identiteit bij bijvoorbeeld het aangaan van samenwerkingen. 

Het artikel van Winny gaat dieper in op identiteitsontwikkeling bij jongeren met migratieroots. Voor deze jongeren is het proces namelijk nog ingewikkelder en komt er meer bij kijken. Daarnaast beschrijft ze het het nut van creatieve werkvormen, voorbeeldfiguren en in- en uitsluiting. Om verder te lezen over het belang van al deze aspecten voor identiteitsontwikkeling bij jongeren, lees dan hier verder: https://sociaal.net/achtergrond/identiteit-in-een-diverse-wereld/