Up to Us

Homepagina Quartz Hero Graphic

Hechtingstheorie – Bowlby

De Britse psychiater John Bowlby is vooral bekend geworden door zijn hechtingstheorie die gaat over de hechting tussen kinderen en hun opvoeders. Deze theorie heeft hij gebaseerd op onderzoek naar jeugddelinquenten en zogenoemde ‘onaangepaste kinderen’. Het principe is dat alle kinderen vanuit evolutionair oogpunt als het ware geprogrammeerd zouden zijn om zich te hechten aan hun opvoeders. In zijn theorie benadrukt Bowlby het belang van de interactie tussen opvoeder en kind om tot een gezonde hechting te komen. De theorie onderscheidt een veilige en een onveilige hechting. Zoals in het boek al is besproken heeft de vorm van hechting consequenties voor het latere sociaal-emotionele functioneren van diegene.

Met contributies van Aimsworth is de hechtingstheorie verder uitgewerkt. Waar Bowlby het meer zwart-wit benaderde met het onderscheid veilige- of onveilige hechting, bood Aimsworth daarentegen vier patronen van hechting en kwam er zodoende meer nuance in. We kunnen hier natuurlijk een opsomming met uitgebreide beschrijvingen bieden. Maar aangezien we niet te ver in details willen afdwalen van het principe van Bowlby, raden we je aan om hier verder te lezen over de hechtingstheorie met de bijdragen van Aimsworth: https://www.verywellmind.com/what-is-attachment-theory-2795337