Up to Us

Homepagina Quartz Hero Graphic

Gelijkwaardigheid vs. Gelijkheid

De termen gelijkwaardigheid en gelijkheid refereren naar verschillende concepten, maar kunnen al gauw met elkaar verward worden. Bij het samenwerken met jongeren streven wij altijd naar gelijkwaardigheid. We zijn niet gelijk, niemand is gelijk. Het enige waar iedereen gelijk in is is in het uniek zijn. Deze uniciteit van het individu proberen we niet te reduceren tot een collectieve eenheidsworst. Juist door het erkennen en omarmen van verschillen tussen mensen kan bijdragen aan het vergroten van de gelijkwaardigheid. Op die wijze kun je namelijk zien wie wat nodig heeft om op evenredige voet bij te dragen. Dit plaatje geeft duidelijk weer wat we hier mee bedoelen:

Het onderste blok betreft de term gelijkheid. Allebei de personen krijgen hetzelfde opstapje. Je kunt stellen dat de middelen (de blokken) oneerlijk verdeeld zijn, omdat de linker persoon twee blokken heeft. Maar zoals je ziet, kunnen alleen door deze oneerlijke verdeling wel allebei de personen over het muurtje kijken.

Dat de kleinere persoon een extra blok krijgt om ook over de muur te kunnen kijken (equity) betreft de term gelijkwaardigheid. Hier worden de verschillen tussen de personen erkend. De aanpak met de opstapjes wordt hierop afgestemd, waardoor ze allebei over de muur kunnen kijken.

Dit is een goede afspiegeling van hoe wij graag met jongeren werken. Niet het bepalen voor jongeren dat iedereen een ‘standaard opstapje’ krijgt, maar het aangaan van de dialoog om samen in gesprek te gaan wie waar behoefte aan heeft. Het aanreiken van de juiste tools om samen te zorgen dat ondanks de verschillende startposities, iedereen de mogelijkheid heeft om tot de finish te komen.

Wil je meer weten over het verschil tussen gelijkwaardigheid en gelijkheid? Of behoefte aan meer voorbeelden ervan? Neem dan een kijkje op deze website: https://www.diffen.com/difference/Equality-vs-Equity