Up to Us

Homepagina Quartz Hero Graphic

Community building

Community building, zoals je waarschijnlijk al kunt raden, richt zich op het creëren of versterken van een gemeenschap in een bepaalde regio en/of doelgroep. In ons geval dus beide: de vestiging richt zich op de regio waartoe het behoort en de doelgroep is natuurlijk jongeren. Vooral in reeds ontwikkelde (geïndustrialiseerde) landen merkt men een steeds individualistischer beeld waarbij het gemeenschapsgevoel afneemt. Als het ware ‘versnipperd’ de samenleving dus. Dit verlies aan gemeenschapsgevoel en verbondenheid gaat hand in hand met een toename aan schadelijke gedragingen. Dit zie je bijvoorbeeld ook veel terug op sociale media, waarop mensen ongegeneerd elkaar beledigen en bedreigen vanuit de anonimiteit, als deze mensen elkaar ‘in het echie’ kenden en weten wat er bij elkaar achter de voordeur speelt zouden die mensen de ander waarschijnlijk een stuk fatsoenlijker te woord staan.

Met community building wordt gepoogd de brug tussen mensen weer te bouwen en de afstand tot elkaar te verkleinen. Zodoende kan het bijdragen aan het bestrijden van sociale ongelijkheid en onrecht, en het versterken van zowel individueel als collectief welzijn. Zoals besproken zijn we als mensen immers sociale wezens. 

Plekken als Jimmy’s dragen daarom bij aan community building. Door het faciliteren van een fysieke plek wordt het fundament gelegd waarop de metaforische bruggen worden gebouwd en de verbinding tussen mensen wordt gelegd.

Meer weten? Bekijk dan deze leerzame video over ‘Community Development Approaches’: https://www.youtube.com/watch?v=iFVmGgc4BFs