Up to Us

Homepagina Quartz Hero Graphic

B-Challenged

Stichting B-Challenged is een jeugdwelzijnsorganisatie in Amsterdam. De stichting zet zich in voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar met een afstand tot de samenleving en arbeidsmarkt. Om dit afstand te overbruggen focust B-Challenged zich op het ontwikkelen en vergroten van de talenten/capaciteiten van de jongeren. 

Hoe ze dit doen? Nou, zo: “B-Challenged stimuleert en bereikt jongeren door aan te sluiten bij hun belevingswereld. Daarin zoekt B-Challenged naar kansen om jongeren positieve ervaringen te laten opdoen, te blijven uitdagen en zelfvertrouwen te geven. Hiermee ontwikkelen jongeren een sterk zelfbeeld en tonen ze initiatief in hun leven en in de samenleving.”

Met deze missie en visie is B-Challenged een schoolboek voorbeeld voor hoe de focus op het positieve en talent, in tegenstelling tot focus op problematiek, bijdraagt aan het vergroten van het welzijn van jongeren. 

Wil je meer weten over B-Challenged? Neem eens een kijkje op de website: https://www.eventhands.nl/ 

P.s.: Ja, de link klopt echt, B-Challenged opereert onder de merknaam EventHands 😉