Leerling betrokkenheid vergroten bij Stad & Esch

Leerling betrokkenbijheid vergroten bij de ambitieuze school Stad en Esch.Een ambitieuze school

Stad & Esch is ambitieus. Ze wil de beste school van Nederland worden. Een school waar de leerlingen het beste worden voorbereid op de uitdagingen van de 21e eeuw. Voor Stad en Esch is het vanzelfsprekend dat de leerling een actieve rol speelt in het realiseren van deze ambitie.

Mede-eigenaarschap

Wij helpen Stad en Esch om deze ambitie om te zetten in praktisch handelen. We ondersteunen in het creëren van een cultuur van mede-eigenaarschap. Waarbij het vanzelf sprekend is dat leerlingen betrokken worden bij alle aspecten van het ‘samen zijn van een school’.

Categorie
Ons werk