Jimmy’s: jongerennetwerk, plek en methode

Van ‘over’ naar ‘met’

We luisteren wel naar jongeren, maar hoe vaak vragen we nu werkelijk aan hen: Hoe zou jij het willen? Wat zou voor jou goed werken? Heb jij ideeën hoe wij ons werk beter zouden kunnen doen? En bovenal, hoe vaak vragen we eigenlijk: hoe kan jij ons helpen? Wat zou jij willen doen?

Bij Jimmy’s stellen wij die vragen aan jongeren omdat we er van overtuigd zijn dat jongeren meer kunnen dan ze denken en dan wij als volwassenen van ze denken of zien.

Jimmy’s is ontwikkeld door jongeren en Up to Us. We zetten onze kennis, ervaring en werkwijze in om jongeren te ondersteunen bij het behalen van hun doelen, het ontdekken van hun talenten, het vinden van hun antwoord op de vragen die ze hebben.

Wij verbreden en vergroten graag blikken, de horizon, de wereld, door perspectieven toe te voegen. Want, hoe je kijkt bepaalt wat je ziet. En wat je aandacht geeft groeit.

Jongerennetwerk, plek en methode

Bij Jimmy’s kunnen alle jongeren tussen 12 en 27 jaar terecht met alle vragen én ideeën. Online, en op fysieke plekken in een groeiend aantal gemeentes. Jongeren ondersteunen elkaar in het vinden van antwoorden op hun vragen, en inspireren en dagen elkaar uit hun talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Daarbij worden zij waar nodig ondersteund door betrokken professionals en andere volwassenen die de jongeren een stap verder kunnen helpen in de realisatie van hun plannen of uitdagingen.

Jimmy’s is niet zo makkelijk in een hokje te plaatsen, onze manier van werken laat zich nog het beste beschrijven als een activerende wijze van werken met jongeren op het grensvlak van jongereninformatie, jongerenparticipatie, preventieve jeugdzorg en informeel leren.

Vanuit co-creatie en gelijkwaardigheid

De kracht van de aanpak zit in co-creatie, gelijkwaardige samenwerking tussen jongeren onderling en jongeren en volwassenen. Daarmee groeit gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid.

Het vertrekpunt is altijd wat iemand kan en wie iemand is, met oprechte aandacht voor en nieuwsgierigheid naar de persoon en zijn ontwikkeling.

Met Jimmy’s hebben we inmiddels 6 jaar ervaring in het werken met jongeren in plaats van alles voor hen te bedenken. We hebben daarin ook ontdekt hoeveel impact deze manier van werken heeft op hoe het werken met jongeren nu nog veelal georganiseerd is en uitgevoerd wordt.  Met het  realiseren van een Jimmy’s creeren we beweging op vier levels: bij de jongeren, bij professionals, bij de organisaties en bij de lokale overheid. 

Niet voor mietjes

Afgelopen 5 jaar hebben we met ons Up to Us team en alle lokale Jimmy’s prachtige dingen zien ontstaan. Jongeren die boven zichzelf uit stijgen. Organisaties die de uitdaging aangaan om kritisch te kijken naar hun eigen rol. Gemeentes die preventie op waarde schatten en de juiste condities weten te scheppen voor de lokale organisaties en burgers om hier invulling aan te geven.

We hebben ook ontdekt dat het vaker een “bumpy road” dan een “walk in the park” is om Jimmy’s daadwerkelijk op alle levels door te voeren. Kiezen voor Jimmy’s is dus niet voor mietjes. Wel voor mensen en organisaties die vanuit een soortgelijke visie met jongeren werken en doorgaan waar anderen stoppen. Simpelweg omdat je alle jongeren de kans gunt om zo zelfstandig en gelukkig mogelijk op te groeien.

We zijn ambitieus, wat ons betreft heeft straks iedere jongere in Nederland toegang tot een Jimmy’s in zijn gemeente. Als je denkt dat onze visie en werkwijze ook in jullie gemeente van meerwaarde kan zijn, dan gaan we graag in gesprek.

 Het antwoord op jongerenparticipatie

Jimmy’s wordt in diverse gemeentes in Nederland ingezet om antwoord te bieden op vraagstukken rond (jongeren) participatie, talentontwikkeling, preventie bij jongeren in het kader van de transformatie jeugdzorg en als innovatieve informele leeromgeving.

Wil je meer weten over Jimmy’s? Kijk dan eens op wijzijnjimmys.nl