Wat: Jeugdhulp

Waar: Zwolle

Waarom: innovatie van jeugdhulp doe je mét jongeren en niet alleen voor hen

De startvraag

Na de decentralisatie van de jeugdzorg, ontstond bij Trias – jeugdhulporganisatie in Overijssel – het besef dat er de komende jaren veel gaat veranderen in de vormen, visie en financiering van de jeugdhulp. Ze besloten tot een pro-actieve houding en ontwikkelden een innovatieagenda op verschillende leefterreinen van jongeren.

De innovatiedenktank die daarop gevormd werd, concludeerde al snel dat het in ieder geval van belang was om jongeren zelf meer stem te geven in de jeugdhulp van de toekomst.

Xanter (kwartiermaker innovatie): ‘Ze zien ons al aankomen met onze keurige pakken in de jeugdhonken. We moeten andere wegen vinden om jongeren te betrekken.’

Met die insteek zijn Trias en Up to Us aan de slag gegaan rondom de volgende vragen:

  • Hoe kunnen jongeren meer invloed hebben op hun eigen hulptraject en op het functioneren van Trias als jeugdhulporganisatie?
  • Hoe betrekken we jongeren bij het ontwikkelen van nieuwe vormen van jeugdhulp?

Het proces

In dit traject verkennen we specifiek hoe de peer-support methode van Jimmy’s vertaald kan worden naar nieuwe werkwijzes om jongeren meer te betrekken bij hun eigen hulptraject. Al doende werken we aan mindset ontwikkeling van professionals om daarmee randvoorwaarden te creëren waardoor jongeren daadwerkelijk meer invloed hebben op de eigen hulp en het functioneren van de organisatie.

Dit doen we door met jongeren en professionals een aantal “sprints” te organiseren. Met jongeren zijn thema’s gekozen die belangrijk zijn in hun leven. Vervolgens worden er experimenten/ werkvormen bedacht om rondom dat thema met jongeren en professionals te verkennen, hoe jongeren meer invloed kunnen krijgen op de hulp die ze krijgen en zo veel mogelijk zelf regie houden over hun leven.

Echt tof! Deze landkaart ga ik later aan mijn kleinkinderen laten zien, zodat zij weten hoe het voor mij was om jong te zijn.

Elke sprint wordt vervolgens uitvoerig geëvalueerd om de geleerde lessen door te kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk van professionals bij Trias en om de betrokken jongeren bewuster te maken van de (life)skills die zij hebben opgedaan of doorontwikkeld door hun bijdrage aan JazZ.

Het effect

Na de eerste sprints ontdekken we met elkaar dat het doen van sprints waarin in korte tijd wordt toegewerkt naar een concreet resultaat op verschillende niveau’s waardevolle resultaten oplevert. Zo hebben de jongeren workshops ontwikkeld en gegeven, is er door hen een event  georganiseerd voor 80 man, hebben ze een toekomstplan template gemaakt, en is er op basis van hun verhalen een landkaart gemaakt die de thema’s in hun leven in beeld brengt

Maar door de learning by doing aanpak werd er ook op het niveau van persoonlijke en professionele ontwikkeling mooie, maar soms niet altijd leuke inzichten opgedaan. Want hoe ga je als jongere, professional en organisatie om met irritaties of kleine tussentijdse mislukkingen? Hoe geef je feedback aan elkaar? Hoe is het eigenlijk om samen te werken met professionals en jongeren die niet verbonden zijn aan je eigen organisatie? Hoe stroomlijn je communicatie met alle drukke agenda’s? En meer zelfregie voor een jongere is een prachtig streven, maar hoe geef je dat goed vorm in de dagelijkse praktijk?

Naast de concrete resultaten die de sprints opleverden, gaven de vragen die door samen te experimenteren boven kwamen drijven, richting aan de organisatie om op door te blijven ontwikkelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment