Wat: voortgezet onderwijs

Waar: Meppel

Waarom: meer betrokkenheid van leerlingen

De startvraag

Stad & Esch is ambitieus. Ze wil de beste school van Nederland worden. Een school waar de leerlingen het beste worden voorbereid op de uitdagingen van de 21e eeuw. Voor Stad en Esch is het vanzelfsprekend dat de leerling een actieve rol speelt in het realiseren van deze ambitie.

Wij helpen Stad en Esch om deze ambitie om te zetten in praktisch handelen. We ondersteunen in het creëren van een cultuur van mede-eigenaarschap en stimuleren leerlingbetrokkenheid. Door dit samen met leerlingen en leraren te doen dragen we bij aan een mindset van docenten en leerlingen, waarbij het vanzelfsprekend is dat leerlingen betrokken worden bij alle aspecten van het ‘samen zijn van een school’.

Het proces

We zijn het traject begonnen met het vormen van een klein team van leerlingen en docenten om dit project vorm te geven en te organiseren. Al snel besloten we dat we een Kickstartdag wilden organiseren waar leerlingen en docenten van alle leerjaren en niveau’s aan mee konden doen.

Peter de Visser (directeur Stad & Esch): ‘8 jaar geleden is de laatste keer geweest dat we met leerlingen en docenten bij elkaar kwamen om te praten over de plannen voor de nieuwbouw. Tijdens de kickstartdag realiseerde ik me dat dat niet weer 8 jaar mag duren.’

Zo hadden we een prachtige dag waar 33 leerlingen en 12 docenten aan deelnamen die – in ieder geval voor 1 dag- functioneerden als 1 team en met elkaar inventariseerden op welke thema’s de school een nog fijnere school voor iedereen kon worden. Ook de eerste oplossingsrichtingen werden al geschetst.

Yourie (derdejaars): ‘Ik vond het tof dat ik ook iets mocht zeggen.’

De ideeën varieerden van een school worden waarin leerlingen van alle niveau’s elkaar meer tegen zouden komen en meer van elkaar zouden kunnen leren (bijvoorbeeld door vakken als gym en CKV samen te voegen). Tot manieren om ervoor te zorgen dat alle leerlingen lekker in hun vel zouden zitten door bv een Stad en Esch cafe te openen waar altijd een luisterend oor zou zijn.

Vervolgens hebben we binnen elke deelschool al een Stad en Esch cafe dag georganiseerd waar we de mening en ideeën van zo veel mogelijk leerlingen hebben opgehaald. We spraken in korte tijd met honderden leerlingen, wat een aantal duidelijke rode draden zichtbaar maakte. Met deze rode draden hebben we meerdere concepten beschreven die kunnen leiden tot verhoging van samenwerking en leerlingbetrokkenheid. Die hebben we verwerkt in een routekaart naar leerlingbetrokkenheid.  

Het effect

Inmiddels heeft Stad en Esch 2 docenten die kartrekker en aanspreekpunt zijn voor leerlingen en docenten. Bijna alle concepten die leerlingen in het kickstarttraject bedacht hebben, worden uitgevoerd of zijn in voorbereiding. En het mooie is dat in elke projectgroep leerlingen van verschillende leerjaren en niveau’s samenwerken. Zo hebben ze met kerst geen kerstballen in de kerstboom gehad, maar mocht iedereen een wens ophangen en wordt nu met hulp van zo veel mogelijk leerlingen, ouders en andere betrokkenen rondom de school zo veel mogelijk van die wensen vervuld. Ze zijn een zeecontainer aan het regelen om hun eigen “stad en esch cafe” te kunnen starten. Een plek waar je altijd terecht kan voor een luisterend oor, hulp bij je huiswerk en waar leerlingen van alle deelscholen welkom zijn. De school wordt in fases gepimpt en volgend schooljaar is het plan om een groot event te organiseren voor leerlingen van alle deelscholen samen.

Belangrijkste aandachtspunt nu is nog om ervoor te zorgen dat deze nieuwe manier van werken samen met leerlingen niet alleen wordt gedragen door de twee docenten die nu kartrekker zijn, maar om ook hun collega’s te verleiden en toe te rusten om leerlingen op alle fronten te blijven betrekken bij het samen zijn van de school als (leer)community.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment