Dat is de ambitie die Staatssecretaris Blokhuis en 14 gemeenten in Nederland met elkaar hebben afgesproken. Zij vinden het belachelijk dat het in Nederland nog steeds mogelijk is om als jongere geen dak boven je hoofd te hebben. En ze hebben gelijk! Alle jongeren zouden de mogelijkheid moeten hebben om vanuit een rustige basis aan hun eigen toekomst te werken.

Niet alleen voor jongeren, maar ook met jongeren

De Staatssecretaris riep daarom een Actieprogramma in het leven. Daarin staan veel belangrijke onderwerpen en problemen. Maar we hebben nog lang niet alle oplossingen gevonden. En we weten zeker dat we deze oplossingen alleen maar vinden als we ook goed luisteren naar de ervaringen en ideeën van jongeren zelf. Samenwerken met jongeren is daarom een van de uitgangspunten van het Actieprogramma. 

Aan de slag met het Jongerenpanel 

Het Actieprogramma heeft Up to Us gevraagd om een jongerenpanel op te zetten en te begeleiden. Samen met onze partners gaan we met een team van jongeren op zoek naar verhalen, ervaringen en ideeën van jongeren over alle thema’s die raken aan dak- of thuisloosheid. Met ons jongerenteam zetten we al deze input om tot concrete ideeën, producten of inspiratie waarmee gemeenten uit het hele land echt het verschil kunnen maken in het leven van jongeren. 

Samen met het ministerie, de gemeenten en verschillende organisaties gebruiken we al deze kennis, ervaring en ideeën van jongeren om tot nieuwe betere oplossingen te komen. Zo helpen ook jongeren zelf mee om dakloosheid bij jongeren op te lossen en te voorkomen. Is dit makkelijk? Nee. Is het per se alleen maar leuk? Helaas niet. Is het belangrijk en leerzaam? Dat zeker.

Jongerenregisseur

Eén van de thema’s waar we afgelopen periode hard aan gewerkt hebben is de Jongerenregisseur. Nederland is complex. En als je dak- of thuisloos bent, zie je al snel door de bomen het bos niet meer. Maar dat is eigenlijk wel wat we van jongeren verwachten. Ze hebben te maken met tig organisaties, regelingen en hulpverleners. En ondertussen moeten ze elke dag zorgen voor genoeg eten en een veilige plek om te slapen. Mega stressvol. Een Jongerenregisseur is één aanspreekpunt die overzicht heeft over alles wat je op orde moet krijgen om je leven weer op de rit te krijgen. 

De jongeren uit het jongerenpanel interviewden in 14 gemeenten andere jongeren, professionals en ambtenaren. En het advies dat ze schreven is de moeite van het lezen uitvoeren waard. Al zeggen we het zelf 🙂

Lees hier het advies van het jongerenpanel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment