Op papier kon het niet mis gaan. Een betrokken professional, zichtbaar in de wijk en aanspreekpunt voor iedereen tussen de 0 en 100 jaar. Heb je een vraag? Klop aan bij je wijkcoach!

 

In de praktijk lijkt het toch anders uit te pakken. Je kan bij de professionele wijkcoach terecht voor het invullen van een formulier, als je problemen in je gezin ervaart of als je wilt sparren over de aanleg van een buurtmoestuin. Je zou kunnen zeggen dat hierdoor een dag van een professional nooit saai is, maar is het wel handig dat zij al deze vragen moet oppakken en dan ook nog moet oplossen?

 

Wij zien dat door het grote arsenaal van professionele petten, de “preventieve” en “curatieve” rol door elkaar lopen. Waardoor preventie al snel een ander doel krijgt, namelijk “erger voorkomen”. En dat is logisch.

 

Aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk leggen we uit waarom:

 

Een jongere – laten we hem Marijn noemen-  deelt met je dat hij transgender is. Hij heeft besloten dat hij dat ook wil inzetten in zijn studie.  Hij gaat voor school een modeshow met genderneutrale mode maken. Preventie (oude stijl) zal zich met name focussen op het “anders zijn” en de daarbij behorende worsteling. Als professional weet je dat LHBT jongeren hogere kans hebben op depressie en dat zij vaker dan gemiddeld zelfmoordpogingen doen. In de oude stijl zien we dus vooral de kwetsbaarheid van Marijn en daardoor zullen professionals sneller (en zwaarder) doorverwijzen.

 

Ons doel is om deze vorm van preventie opnieuw te framen. Waarbij we juist dat versterken wat goed is. Het creëren van een positieve beleving heeft namelijk invloed op iedereen, ook op degene die niet tot de risicogroep behoren. Het blijkt, dat door deze positieve benadering ook hun potentie optimaal wordt benut. Amplitie is dan ook ons nieuwe toverwoord. Het bevat alles waar wij vrolijk van worden; versterken, vergroten en vermeerderen.

 

En als we dan weer even naar Marijn kijken; met amplitie in je achterhoofd leg je juist de focus op identiteitsontwikkeling, talentontwikkeling en het versterken van het netwerk van Marijn. Het organiseren van een genderneutrale modeshow is dan juist een super goed idee. Niet alleen voor hem, maar voor veel meer jongeren om aan mee te helpen en het resultaat te zien. Uiteraard check je nog steeds of hij extra hulp en steun nodig heeft. Maar de insteek is heel anders, omdat het doel anders is.

 

Resultaat

Het focussen op deze nieuwe vorm van preventie, levert tal van positieve effecten op. Op het gebied van innovatie, coping mechanismen, sociale cohesie en ondernemerschap. Kan het ook economisch gezien uit? Vast! Wij vermoeden dat het kiezen van het Amplitieperspectief bijdraagt aan “normaliseren” en in meer situaties (zwaardere) hulp voorkomt. Weten we dat zeker? Nee. Nog niet. Is dat reden om het niet te doen? Wat ons betreft niet. Wij rekenen namelijk het liefst met het Bruto Nationaal Geluk, en daar zit het onder de streep dik in orde!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment